W ramach realizowanej przez Państwową Staż Pożarną kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w dniu 8 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim miało miejsce przekazanie czujnika tlenku węgla ufundowanego przez Wojewodę Śląskiego.

Urządzenie otrzymał 16-letni chłopak, który wymagał udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Uwolnienie czadu nastąpiło w związku z użytkowaniem piecyka gazowego w mieszkaniu przy ul. osiedle XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki szybkiej interwencji strażaków, którzy potwierdzili obecność tlenku węgla w mieszkaniu pozostali członkowie rodziny uniknęli zatrucia. W związku z interwencją właściciel mieszkania wraz z synem zostali zaproszeni przez Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śląskim mł. bryg. Marka Misiurę celem przekazania urządzenia oraz udzielenia szczegółowych informacji dotyczących zagrożeń związanych z uwolnieniem tlenku węgla oraz czynnościami jakie należy podjąć, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. 

            Przekazany czujnik tlenku węgla był ostatnim z 20, jakie Komenda Powiatowa otrzymała od Wojewody Śląskiego celem przekazania mieszkańcom w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Urządzenia trafiły do mieszkańców powiatu wodzisławskiego w związku z prowadzonymi przez straż pożarną interwencjami, związanymi z pożarami przewodów kominowych, w wyniku których doszło do spękania przewodu oraz działaniami związanymi z uwolnieniem tlenku węgla, w szczególności gdy skutkowały zatruciem lokatorów. Każdorazowo przekazaniu urządzenia towarzyszyła pogadanka na temat właściwej eksploatacji instalacji dymowych i wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych. Podkreślano szczególnie konieczność zapewnienia drożności przewodów jak również wykonywanie okresowych przeglądów technicznych powyższych urządzeń i instalacji oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania. Kampania objęła swym zasięgiem również młodzież szkolną poprzez cykl spotkań ze strażakami, polegających na przeprowadzeniu prelekcji dot. zagrożeń związanych z tlenkiem węgla w 46 placówkach oświatowych.

            W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śląskim mł. bryg. mgr inż. Rafał Adamczyk oraz koordynator kampanii mł. kpt. mgr inż. Sebastian Bauer.