Strażacy naszej komendy wspólnie z policjantami oraz druhami OSP przeprowadzili zajęcia edukacyjne w ramach kampanii społecznej „Bezpieczne ferie 2019”.

Akcja  skierowana była do dzieci i młodzieży szkolnej, a także  organizatorów zimowego wypoczynku. Głównym jej celem  było propagowanie bezpiecznego wypoczynku w tym bezpiecznego korzystania z lodowisk. Poruszana tematyka jest odpowiedzią na zwiększoną liczbę interwencji na akwenach. W okresie poprzedzającym ferie zimowe odbyło się 6 tego typu spotkań na terenie Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów, Lubomi, Olzy i Czyżowic. W sumie w zajęciach uczestniczyło  około 550 dzieci.

Strażacy apelowali o rozwagę w trakcie zabaw na śniegu i ślizgawkach. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo zabaw na zamarzniętych akwenach i w niedozwolonych miejscach. Niestety, często zdarza się, że wybierając zabawę na świeżym powietrzu, wchodzą na zamarznięte rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne, nieświadome grożącego im niebezpieczeństwa. Pokrywa lodu ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. W wielu miejscach nie przekracza nawet kilku centymetrów, co powoduje zagrożenie jego załamania się i utonięcia. 

Pamiętajmy, że wchodzenie na zamarzniętą taflę wody zawsze jest ryzykowne i może zakończyć się tragicznie. Przede wszystkim kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci, a także przestrzegajmy je przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdzajmy, czy w razie potrzeby, będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Co robić, gdy załamie się pod Tobą lód?

  • jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu, ostrzeż inne osoby,
  • w przypadku załamania lodu, staraj się zachować spokój i próbuj wezwać pomoc. Najlepiej połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i staraj się wpełznąć na lód. Należy poruszać się w kierunku brzegu zawsze w pozycji leżącej (zmniejszy to nacisk powierzchniowy na lód),
  • zagrożenie stanowi również bardzo niska temperatura wody (po 3 minutach dochodzi do wyziębienia organizmu),

Kiedy zauważysz osobę tonącą:

Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów.

  • wezwij pomoc z telefonu komórkowego - straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112),
  • kiedy zauważysz osobę tonącą, nie biegnij w jej kierunku! Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększa się w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego;
  • jeżeli jest to możliwe podczołgaj się w kierunku osoby tonącej i staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co mogłaby się trzymać np. pasek, linę, gałąź, kurtkę itp., pozwalające zachować dystans od krawędzi  przerębli,
  • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętaj, że nie wolno takiej osoby polewać ciepłą wodą, ponieważ może to wywołać u niej szok termiczny.
  • do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
  • jeżeli poszkodowany jest przytomny, można podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i bezalkoholowe) płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!