STATYSTYKA ZDARZEŃ W 2017 ROKU

 

W 2017 roku na terenie powiatu wodzisławskiego miało miejsce 1748 zdarzeń. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost ilości pożarów o 73, a miejscowych zagrożeń o 153. Wzrosła również liczba alarmów fałszywych o 44 zgłoszenia.

 

1

  

2

  

3

 

4

 5

 6

7