Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim zlokalizowane jest w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Realizuje ono zadania z zakresu przyjmowania informacji o zdarzeniach oraz dysponowania sił i środków podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotów wspomagających system na poziomie powiatowym.

 

Dyspozytorzy SKKP PSP w Wodzisławiu Śląskim

 

ZMIANA I

 

 

st.sekc. Adam Szetlak

 

Rafał Barteczko

mł.kpt. Rafał Barteczko

 

 

ZMIANA II

 

Piotr Mrozek

st.ogn. Piotr Mrozek

 

 

Mateusz Kaczmarek

st.sekc. Mateusz Kaczmarek

 

 

ZMIANA III

 

Waldemar Górski

sekc. Waldemar Górski

 

 

Wojciech Wróbel

sekc. Wojciech Wróbel