SEKCJA KONTROLNO - ROZPOZNAWCZA

 

     Kierownik Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej

     mł. bryg. mgr Stanisław Tkocz

    tel. (32) 453 93 82

 

 

Piotr Trznadel

    Starszy Inspektor

    mł. ogn. inż. Piotr Trznadel

    tel. (32) 453 93 82